Het lesboek voor reanimatie en AEDHet lesboek voor reanimatie en AED
Herhaling Reanimatie (BLS) en/of AED

Krijg waarschuwing
wanneer deze pagina
veranderd wordt
it's private
powered by
ChangeDetection


Om je reanimatie (en AED) geldig te houden, moet men jaarlijks minimaal 1 herhalingsles reanimatie(/AED) volgen.  

Op woensdag 6 oktober 2010 zijn er herhalingslessen reanimatie en herhaling reanimatie/AED gepland (4-6 deelnemers per bijeenkomst

Extra mogelijkheid: een mini oefen reanimatiepop voor cursisten. Dit neemt niet de herhalingsles over, maar men kan thuis meer oefenen met reanimatie/AED, kosten pop in combinatie met een cursus 65,00 (i.p.v. normaal 75,00)

Het bedrag gaarne voor aanvang van de cursus overmaken op postgiro 9555449 tnv EHOM, Amsterdam
De cursus wordt in de Jan Tooropstraat 6 bij Eigenwijks gehouden.
Wacht echter op een uitnodingsbericht dat een cursus ook doorgaat en dat u ingepland bent bij de cursus!
Het aantal cursisten voor deze cursussen zijn minimaal 4 en maximaal 6.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met EHOM:
telefoon: 06-4240 9934 of bij voorkeur per email naar: info@ehom.nl

Aanmelden voor één van deze cursussen
Herhaling reanimatie en AED, € 50,00, woensdagavond 6 oktober 2010 (aanmeldingen: )
Voor 4-6 personen kan er ook een in-company cursus apart gepland worden
Ja, ik wil de cursisten oefenpop voor de speciale prijs van € 65,00

De heer Mevrouw
Achternaam:
Voorletter(s):
Evt Roepnaam:
Straat:
Postcode + plaats:
Geboorte datum:
Telefoonnummer(s):
Email adres:
Extra informatie
die u eventueel
wilt vermelden: