Combinatiecursus Reanimatie en AED

Er zijn weer een reanimatie (BLS) en AED cursus gepland.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden!


Toelatingseis geen
Groepsgrootte Minimaal 4 / Maximaal 6
Opleidingsduur Basis 4 tot 6 uur (2 avonden)
Opleidingsduur Herhaling 2 tot 3 uur (1 avond)
Examen Toetsing
Diploma Certificaat van de Reanimatie Raad

Deel 1:
Reanimatie

Ieder uur overlijden er twee mensen in ons land door een hartinfarct.
Vaak zijn ritmestoornissen door een hartinfarct de oorzaak. Ook andere oorzaken kunnen voor hart- en/of ademhalingsstilstand zorgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verdrinking, verstikking, verslikking, ongevallen en vergiftigingen.

In al deze situaties kan reanimatie levensreddend zijn.

Schakel in een keten

Bij de hulpverlening thuis, op straat of elders is een snelle en doeltreffende samenwerking van groot belang.

De keten van overleven

  1. Zorgdragen voor een Snelle alarmering.
    In principe is dit door iedereen te doen!
  2. Reanimatie door een omstander, bijvoorbeeld door u.
    Dit is wat u tijdens deze cursus leert
  3. Snelle defibrilatie. Dit wordt ook bijvoorbeeld door ambulance-verpleegkundige gedaan.
    In deel 2 van deze cursus leert u met een AED (Automatisch Externe Defibrilatie) omgaan, zodat ook de defibrilatie door u gedaan kan worden!
  4. Specialisten in het ziekenhuis nemen de verdere behandeling over.
De hulpverlening is dus een keten en elke keten is net zo sterk als de zwakste schakel. Laat de eerste schakels in de keten niet de zwakste zijn!
Want, hoe sneller u de reanimatie begint des te groter is de kans dat u bijvoorbeeld een familielid, een collega of een vriend kunt redden.

Voor wie is reanimatie bedoeld?

Iedereen kan een reanimatiecursus volgen. Morgen kunt u immers al getuige zijn van een hartstilstand.
Er zijn geen toelatingseisen.
Het is wel belangrijk dat de cursist zich eenvoudige theorie eigen kan maken en over voldoende uithoudingsvermogen beschikt om de reanimatie in de praktijk te kunnen toepassen.
Omdat vooral de hartmassage een zeer inspannende bezigheid is, kan een cursist beter niet jonger zijn dan een jaar of 13, 14.

Hoe kan reanimatie worden geleerd

Reanimatie kan NIET worden geleerd uit een boekje. Het is zelfs onverantwoordelijk om hartmassage en mond–op–mond–beademing uit een boekje te leren.
Er is meer voor nodig om reanimatie te kunnen toepassen, namelijk een praktische training met een oefenpop onder leiding van een deskundige instructeur (trice).


Deel 2:
AED (defibrileren)

Situatie

Plotseling dood, zonder voortekenen en vaak bij zich gezond wanende personen komt duizenden keren per jaar voor en is daarom een groot gezondheidsprobleem in Nederland.
Een HeartSine AED Een ritmestoornis van het hart, het zogenaamde kamerfibrileren, ligt in ca. 80 - 90% van de gevallen aan deze plotselinge dood ten grondslag.
Het is bewezen dat het in een zo vroeg mogelijk stadium toedienen van een stroomstoot (zogenaamde defibrilatie) bijeen dergelijk hartritmestoornis, de overlevingskansen aanzienlijk verhoogt. Daarvoor geldt als regel dat elke drie minuten dat defirbilatie uitblijft, de kans op overleven halveert.
In Nederland is de aanrijtijd van de ambulance wettelijk maximaal 15 minuten en bij een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis blijkt in de praktijk gemiddeld ca. 10 minuten te zijn.

De Automatische Externe Defibrilator (AED) kan in handen van een niet-(para)medicus gebruikt worden voor het toedienen van een stroomstoot bij dodelijke hartritmestoornissen.

Uitgangspunt

In een publicatie, die onder andere gedragen wordt door de Europese Reanimatie Raad, wordt gesteld dat de toepassing van de AED mogelijk het belang van Elementaire Reanimatie (hartmassage en mond–op–mond–beademing) overstijgt. Er is een nagenoeg wereldwijde consensus onder deskundigen dat het gebruik van de AED krachtig moet worden bevorderd.

De Nederlandse Reanimatie Raad onderschrijft deze aanbeveling en is van mening dat vele levens kunnen worden gered door het gebruik van de AED. De AED verdient dan ook een prominente plaats in de strijd tegen plotselinge dood. De AED is veilig voor patiŽnt en gebruiker en zou daarom moeten worden toegepast onder omstandigheden waarbij te verwachten is dat defibrileren pas langer dan vier minuten na de collaps mogelijk is.
Gezien de beschreven aanrijtijd van ambulances in Nederland zal dat vrijwel altijd het geval zijn

Bovenstaande is een gedeelte uit het standpunt van de Nederlandse Reanimatie Raad. Voor de complete tekst van dit standpunt, kunt u de website van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) raadplegen.

De HeartSine AED in tasDe AED kan de technieken van de Elementaire Reanimatie niet vervangen.
Het gebruik van een AED heeft alleen nut, indien er ook gereanimeerd wordt!