Het lesboek voor reanimatie en AEDHet lesboek voor reanimatie en AED
Reanimatie (BLS) en/of AED


Krijg waarschuwing
wanneer deze pagina
veranderd wordt
it's private
powered by
ChangeDetection

Indien u zelf een groepscursus (vanaf 4 personen) wilt houden, dan kan er een cursus in onderling overleg gepland worden.
(ook overdag of weekenden, in-company)
EHOM is leverancier van de HeartSine AED's. In combinatie met de aanschaf van een AED, krijgt u korting op de cursus.

Op woensdagavond 7 en 14 maart 2012 is er door EHOM een combinatiecursus reanimatie/AED (Automatische Externe Defibrillator) gepland.

De avonden beginnen om 19.30 en zullen tot maximaal 22.00 duren.

De kosten voor de verschillende mogelijkheden zijn:
AED 90,00 U moet de reanimatie voldoende beheersen volgens de laatste richtlijnen. In principe zou dit bij het hebben van een geldig diploma Eerste Hulp, Bedrijfshulpverlening, of een diploma reanimatie zo moeten zijn. Er wordt voorafgaande aan de cursus (hiervoor een half uur eerder komen) een kleine praktijktest afgenomen. Bij het NIET voldoen aan de richtlijnen en vaardigheden, kunt u niet aan de cursus meedoen. U krijgt echter geen geld terug.... veiliger is het dus om de combinatiecursus te doen!
Combinatie reanimatie en AED 115,00  

Dit bedrag gaarne voor aanvang van de cursus overmaken op postgiro 9555449 tnv EHOM, Amsterdam
De cursus wordt in Amsterdam-Slotervaart gehouden, Piet Mondriaanplein 2 bij de Baron.
Wacht echter op een uitnodingsbericht dat een cursus ook doorgaat en dat u ingepland bent bij de cursus!
Het aantal cursisten voor deze cursus zijn minimaal 4 en maximaal 6.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met EHOM:
telefoon: 06-4240 9934 of bij voorkeur per email naar: info@ehom.nl

Aanmelden voor n van deze cursussen
Enkel AED. Ik heb de informatie goed gelezen en begrepen (1 les, € 90,00, woensdagavond 14 maart 2012)
Combinatiecursus reanimatie en AED (2 lessen, € 115,00, woensdagavond 7 en 14 maart 2012, aantal aanmeldingen: 2)
Ja, ik wil de cursisten oefenpop voor de speciale prijs van € 65,00. Dit neemt niet de (herhalings)cursus over, maar men kan thuis meer oefenen met reanimatie/AED, kosten pop in combinatie met een cursus € 65,00 (i.p.v. normaal € 75,00)

De heer Mevrouw
Achternaam:
Voorletter(s):
Evt Roepnaam:
Straat:
Postcode + plaats:
Geboorte datum:
Telefoonnummer(s):
Email adres:
Extra informatie
die u eventueel
wilt vermelden: