EHOM (Eerste Hulp Op Maat): prijslijst
EHOM prijslijst cursussen 2015

klik hier voor de prijslijst van AED's

Cursus Grootte
van de
groep
Prijs incl. BTW
standaard per persoon
() = per bijeenkomst (2-2,5 uur)
aantal uren
Reanimatie + AED 4 - 6 125,00 4-5
in combinatie met aanschaf AED (in-company) 4 - 6 100,00 / 115,00 () 4-5
Herhaling 4 - 12 65,00 2
EHBO (alleen groepen) 8 - 12 450,00 24
Groepskorting bij aanschaf van AED totaal -/- 250,00 ()
Herhaling  25,00 per persoon p.j.+ 150,00 per bijeenkomst
 (min. 4 bijeenkomsten( 2 uur)
Praktische EHBO (workshop) 1 - 20 150-250 () 2
Eerste Hulp aan kinderen ()
met registratie, bijv. leidsters, oppasouders
8 - 12 180,00 12-15
Groepskorting bij aanschaf van AED totaal -/- 250,00 ()
Herhaling " 65,00 4
Praktische EH aan kinderen (workshop) 1 - 20 150-250 () 2
Eerste Hulp bij sportongevallen
Basismodule+verbandleer+sport
8 - 14 500,00 34
Groepskorting bij aanschaf van AED totaal -/- 250,00 ()
Herhaling " zie EHBO
Praktische EH bij sportongevallen (workshop) 1 - 20 150-250 () 2
Eigen keuze Nader te bepalen
Oefening Nader te bepalen i.v.m. de oefening
Toetsing/examen i.v.m. registraties
wanneer men niet ieder jaar op herhaling kwam
1-∞ 150,00

 

 

() Indien men al het diploma Eerste Hulp van 'Het Oranje Kruis' heeft, dan kan men een aantekening op dit diploma krijgen

() Deze prijs is NIET per persoon, maar per bijeenkomst. In 1 tot 3 bijeenkomsten (dit is door de opdrachtgever zelf te bepalen) worden de meest praktische onderdelen behandeld. De cursisten mogen tijdens de bijeenkomst zelf nog met onderwerpen komen.
Dit zijn ideale bijeenkomsten voor bijvoorbeeld leden van sportverenigingen of kinderdagverblijven.


(+) Korting op cursussen geldt alleen indien de aanschaf van een AED en de cursus binnen 3 maanden van elkaar gebeuren.
Aparte factuur voor cursus/korting en aanschaf AED
() 1e cursus (4-6) personen is 100,00 per persoon. Indien er meer personen opgeleid moeten worden, dan de volgende personen 115,00 per persoon.
() Korting wordt berekend volgens het aantal personen van een organisatie (met een minimum van 8 deelnemers)
VB1: cursus van 1 organisatie met 8 of meer deelnemers => korting 250,00.
VB2: cursus van 1 organisatie met 7 deelnemers (ook aangepast cursusbedrag) => korting 7/8 x 250,00 = 218,75
VB3: cursus van 2 organisaties, 1x5 + 1x4 deelnemers => korting 5/9 (en/of 4/9) x 250,00 = 138,89 (111,11)

Bij deze cursussen wordt men in een centraal register opgenomen van "Het Oranje Kruis" of de "Nederlandse/Europese Reanimatie Raad"

Informeer ook eens naar de mogelijkheden om meerdere herhalingsbijeenkomsten per jaar te volgen.